Η Powerscreen είναι ειδικός στο σχεδιασμό και την κατασκευή κινητού εξοπλισμού θραύσης και κινητού εξοπλισμού διαλογής. Γαλβανισμός παγκόσμιων πόρων , δεκαετίες εμπειρίας και σε βάθος γνώση της βιομηχανίας φέρνουν στην αγορά ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων για τα λατομεία , ορυχεία και βιομηχανιών ανακύκλωσης .