Η Terex Corporation είναι ένας διαφοροποιημένος παγκόσμιος κατασκευαστής εξοπλισμού ανύψωσης και διακίνησης υλικών εξοπλισμού, που λειτουργεί σε πέντε επιχειρηματικούς τομείς: εναέριες πλατφόρμες εργασίας, κατασκευές, γερανοί , χειρισμός υλικού & port solutions και επεξεργασίας υλικών.