Η εταιρεία Kormann Rockster Recycler GmbH ειδικεύεται στο σχεδιασμό και την παραγωγή των κινητών θραύσης και συστήματα διαλογής για την κερδοφόρα ανακύκλωση ασφάλτου, σκυροδέματος και κατεδαφίσεις, καθώς και φυσικής πέτρας.