Η KOMPLET παρέχει εγκαταστάσεις και μηχανήματα θραύσης και διαλογής για ανακύκλωση μπάζων και άλλων δομικών υλικών απευθείας στην περιοχή.