• Οικονομικά Στοιχεία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΡΑΥΣΗ ΙΚΕ

ΑΦΜ:
ΔΟΥ:
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ:
E-MAIL:

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ